Kurs za interne ocenjivače i seminar o ISO 9001:2015

U periodu 16-18.5.2016. u hotelu Palas u Beogradu održan je trodnevni seminar koji je obuhvatio dvodnevnu obuku za interne ocenjivače integrisanog sistema menadžmenta ISO 9001(+HACCP) i jednodnevni seminar o izmenama koje donosi nova verzija standarda za sistem menadžmenta kvalitetom – ISO 9001:2015. Seminaru je prisustvovalo 14 učesnika iz 6 organizacija.

U okviru seminara, učesnici su pored dobijenih informacija imali priliku da postave pitanja vezana za njihovo sopstveno iskustvo u primeni standarda. Takođe, posvećeno je i vreme diskusiji oko potencijalnih problema u primeni nove verzije standarda ISO 9001.