Tranzicioni kurs za ISO 9001:2015

Seminar_2

U periodu 26-27. decembar 2016. u hotelu Palas održan je kurs za tranziciju sistema menadžmenta kvalitetom u organizacijama na novu verziju standarda ISO 9001:2015.
Kursu su prisustvovale firme iz privatnog i javnog sektora koje već duži niz godina primenjuju ovaj sistem i nose sertifikat o usaglašenosti sa standardom ISO 9001.

Učesnicima su prezentovane izmene i novine u novoj verziji standarda. Posebna pažnja je posvećena kontekstu organizacije i razmišljanju zasnovanom na riziku. Učesnici su u okviru izlaganja i Case Study-a
pokazali veliku aktivnost i izneli mnogobrojna pitanja.