Uspostavljen integrisan sistem menadžmenta u GC Obrenovac

U Gerontološkom centru Obrenovac uspostavljen je integrisani sistem menadžmenta kvalitetom i bezbdnošću hrane u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2008 i principima HACCP-a. Sistem  menadžmenta je uspostavljen nad procesima pružanja usluge ishrane stanara i pružanjem usluge nege i socijalne zaštite. Na projektu implementacije, tim IMS KONSALTING-a bio je uključen kao konsultant i imao je uspešnu saradnju sa svim članovima rukovodstva i zaposlenima.