Intervju sa Nikolom Ljubičićem

U četvrtak, 11. jula 2013. godine, Portal kvalitet objavio je intervju sa dipl. inž. Nikolom Ljubičićem, konsultantom za sisteme menadžmenta i vodećim QMS ocenjivačem. Intervju je u celosti dostupan na Portalu kvalitet:
http://www.kvalitet.org.rs/intervjui/intervju-sa-nikolom-ljubicicem-konsultantom-i-ocenjivacem-za-sisteme-menadzmenta