Realizovan Kurs za interne ocenjivače integrisanog sistema menadžmenta QMS+HACCP u Transkom 94

U periodu 9-10. septembar održan je dvodnevni Kurs za interne ocenjivače integrisanog sistema menadžmenta QMS+HACCP za potrebe TP Transkom 94 d.o.o. Kurs je realizovan u poslovnim prostorijama  Transkom-a u Šapcu. Kursu su prisustvovali Direktor i Predstavnik rukovodstva za kvalitet, Vođa HACCP tima i delegirani članovi tima. U prijatnoj atmosferi koju je omogućio domaćin, predstavnici  Organizacije upoznati su zahtevima i principima provere sistema menadžmenta i imali su priliku da izvrše simulaciju interne provere. Dati su i odgovori na sva pitanja predstavnika Organizacije vezana za  održavanje i unapređivanje integrisanog sistema menadžmenta.