Realizovan Kurs za interne ocenjivače integrisanog sistema menadžmenta QMS+HACCP u Gerontološkom centru Subotica

U periodu 16-17. oktobar realizovan je Kurs za interne ocenjivače u Gerontološkom centru Subotica. Kurs je bio namenjenen internim ocenjivačima integrisanog sistema menadžmenta QMS+HACCP. Obuci je prisustvovalo 11 zaposlenih, među kojima su bili zdravstveni radnici, nutricionisti, Vođa HACCP tima i Predstavnik rukovodstva. Polaznicima su pruženi odgovori na sva pitanja u vezi primene  integrisanog sistema menadžmenta i izvršena je simulacija provere sistema. Gerontološki centar je pružio odlične uslove za realizaciju obuke i polaznici su pri tome prezentovali visok nivo kooperativnosti.