Naše kompetencije

Zašto ims konsalting doo:

  1. Naši konsultanti su i vodeći implementatori i eksterni ocenjivači za sisteme informacione bezbednosti i jedini su, u našoj zemlji, članovi tehničkih komiteta za informacione tehnologije pri Međunarodnoj organizaciji za standardizaciju ISO (International Organization for Standardization);
  2. Pored ISO/IEC 27001 – sistem menadžmenta bezbednošću infromacija, imamo iskustvo i znanje u pogledu cele 27000 serije standarda, kao i standarda u vezi sa njima:
  • menadžment rizikom ISO 31000,
  • sistem menadžmenta kontinuitetom poslovanja ISO 22301,
  • standard sa smernicama za analizu poslovnog uticaja (BIA) ISO/TS 22317:2015,
  • standard sa smernicama za oporavak od katastrofa ISO/IEC 24762 i
  • seriju standarda za ocenu procesa
  1. Razvili smo prema zahtevima ZIB-a najefektniji model Akta i sistema bezbednosti informacija (SBI) koji su strukturno kompatibilni i usklađeni sa 28 zahteva ZIB-a. Ovaj pristup i proizvod su apsolutno jedinstveni i osim nas, nema ih niko;
  2. Prisustvovaćemo budućem inspekcijskom nadzoru i branićemo sistem zajedno sa vama;
  3. Akt je maksimalno jasan korisnicima u organizaciji i lak i pregledan inspekciji za proveru.

Оставите одговор