Usluge

U oblasti sistema menadžmenta, IMS KONSALTING ima mogućnost da Vam pruži sledeće usluge:

 1. Gap analiza sistema menadžmenta  - bez obzira u kojoj fazi implementacije ili primene je sistem
 2. Interna provera sistema menadžmenta
 3. Projektovanje sistema provere dobavljača i provera preko druge strane
 4. Obuke za proveravače sistema menadžmenta, odgovorna lica za sisteme menadžmenta, implementatore sistema
 5. Obuke o zahtevima za sisteme menadžmenta
 6. Redizajn poslovnih procesa (procesnog modela) i sistema menadžmenta
 7. Projekti implementacije sistema menadžmenta:
   • sistemi za usklađenost
   • sistemi za zapise
   • sistemi kvaliteta
   • sistemi zaštite životne sredine
   • sistemi bezbednosti i zdravlja na radu
   • sistemi bezbednosti informacija
   • sistemi bezbednosti prehrambenih proizvoda
   • sistemi za upravljanje rizikom
   • sistemi za upravljanje uslugama
   • sistemi za kontinuitet poslovanja

 

 

Zašto ISO standard?

Standardi su deo našeg svakodnevnog života a da toga najčešće nismo svesni. Međutim, svako od nas se našao u situaciji da je uz poteškoće kupovao odeću jer su oznake za veličine različite, da je čekao prilikom plaćanja proizvoda jer je bar-kod loše odštampan ili uređaj za očitavanje ne radi kako treba, da je kupio proizvod lošeg ili neodgovarajućeg kvaliteta ili uređaj koji nije kompatibilan sa ostatkom opreme koju imamo itd.

Zato standardi:

 • obezbeđuju da proizvodi odgovaraju svojoj nameni;

 • povećavaju bezbednost proizvoda i usluga;

 • predstavljaju osnovu za poboljšanje kvaliteta proizvoda i usluga;

 • predstavljaju tehničku osnovu za donošenje propisa i podršku u njihovoj implementaciji;

 • olakšavaju trgovinu između različitih zemalja i doprinose uklanjanju tehničkih prepreka trgovini;

 • odslikavaju trenutno stanje razvijenosti nauke i tehnike i na taj način predstavljau putokaz zemljama u razvoju na njihovom putu ka svetskom tržištu;

 • omogućavaju efikasnije korišćenje resursa u procesu proizvodnje;

 • doprinose očuvanju zdravlja i zaštiti životne sredine;

 • i još mnogo toga, čineći svakodnevni život lakšim jer standardi nude rešenja za probleme koji su nam svima zajednički.

Permanentni napredak i razvoj društva, ne samo u poslovanju već i u sferi nauke, umetnosti i kulture i obrazovanja, iziskuje kontinuirano poboljšavanje sistema sadašnjih radnih organizacija.

Uvedenim Sistemom menadžmenta, u saglasnosti sa relevantnim ISO standardom, možete:

 • Definisati najbolje načine izvođenja radnih procesa – ulaze, metode i izlaze;

 • Uspostaviti ciljeve koje treba ispuniti realizacijom radnih procesa;

 • Utvrditi i primeniti metode i alate za kontrolu i upravljanje procesima sa stanovišta svih aspekata;

 • Definisati načine vrednovanja rada zaposlenih;

 • Omogućiti menadžmentu da upravlja na osnovu činjenica i jasnog pregleda organizacije;

 • Utvrditi zahteve vaših korisnika i drugih zainteresovanih strana;

 • Bitno smanjiti (ili eliminisati) pojavu neusaglašenih proizvoda;

 • Jasno definisati zaduženja zaposlenih i šta se od njih očekuje;

 • Utvrditi načine za stalna poboljšanja…

Na putu svog razvoja, očuvanja pozicije i osvajanja novih tržišta, potrebno je da organizacija shvati da zahtevi ISO standarda nisu prepreka, već je uspostavljeni sistem usklađen sa ovim zahtevima nezamenljiv saveznik koji radi za Vas i koga treba maksimalno koristiti u smislu benefita koje pruža.

Koju korist pruža usaglašenost sa zahtevima ISO standarda?

 • Pravilna identifikacija želja i potreba Vaših korisnika i drugih zainteresovanih strana;

 • Efikasnost – raditi na pravi način: pravilna alokacija resursa, ušteda vremena (smanjenje repetitivnosti), minimizacija troškova, smanjenje i eliminisanje grešaka u radu i “škarta“, maksimazija profita;

 • Efektivnost – raditi pravu stvar: saznati i pružiti tržištu ono što želi, održati i prevazići zadovoljstvo korisnika i drugih zainteresovanih strana, obezbediti poverenje;

 • Poptunu kontrolu nad Vašim radnim procesima, detekciju nepravilnosti, stalna unapređivanja i proaktivni pristup promenama;

 • Promovisanje liderstva i razvoj timskog rada;

 • Stvaranje zadovoljstva kod zaposlenih profesionalnim odnosom prema njima i njihovom participacijom;

 • Povezivanje i stvaranje partnerskih odnosa sa isporučiocima;

 • Poistovećivanje sa poslovnom izvrsnošću i stvaranje imidža u nacionalnim i međunarodnim krugovima;

 • Ulaz na segmente nacionalnog i međunarodnog tržišta gde je pristup ograničen;

 • Primamljivost za strane partnere i ulaganja;

 • Poslovni ugled kod državnih i međunarodnih institucija i nevladinih organizacija;

 • Integraciju kvaliteta Vaših proizvoda/usluga, bezbednosti na radu, zaštite životne sredine, zaštite informacija i vaše tehnologije

i još mnogo toga..
.