Preduslovi za ISO 14001

Da bi organizacija ušla u projekat razvoja i uspostavljanja EMS-a prema zahtevima standarda ISO 14001, neophodno je da sprovede sledeće aktivnosti:

 • Identifikuje potrebu za uvođenjem standarda ISO 14001;

 • Kontaktira odgovarajuće konsultantske kuće, kako bi se:

  • Analizirao zahtev za ISO 14001 u odnosu na specifičnosti organizacije;

  • Definisalo područje primene zahteva ISO 14001;

  • Definisali aspekti organizacije i njihovi uticaji na životnu sredinu;

  • Potvrdila opravdanost zahteva za uvođenjem ISO 14001;

  • Prikupile ponude konsultantskih kuća;

  • Izbor konsultantske kuće;

  • Potpisivanje Ugovora o pružanju konsultantskih usluga sa izabranom konsultantskom kućom.

Korak br.1: Identifikacija aspekata organizacije i njihovog uticaja na životnu sredinu

Identifikacija aspekata i njihovih mogućih uticaja na životnu sredinu se dobija postavljanjem minimum sledećih pitanja:

 • Da li određeni aspekti poslovanja imaju negativan uticaj na životnu sredinu?

 • Da li se objekat nalazi u ekološki osetljivoj sredini?

 • Da li pogrešno vođen proces može da dovede do značajnog ili ozbiljnijeg negativnog uticaja po životnu sredinu?

 • Koliki je rizik pojavljivanja određenog negativnog uticaja?

  • Kolika je verovatnoća pojave određenog negativnog uticaja?

  • Koliki su obim i intenzitet posledice usled pojave određenog negativnog uticaja?

 • Kako bi promene u procesima ili proizvodima uticale na aspekte organizacije i njihov uticaj na životnu sredinu?

  Primeri aspekata organizacije i njihovih uticaja na životnu sredinu:

 • Aspekt: Ispuštanja štetnih materija u vazduh – čestice ili isparljivi organski i neorganski sastojci;

 • Uticaji: oboljenja disajnih organa, oštećenja na koži, uništavanje biljnog sveta i insekata itd.

 • Aspekt: Ispuštanja štetnih materija u vodu (kanalizaciju) – otpadne vode sl.;

 • Uticaji: pomor riba, trovanje pijaće vode itd.

 • Aspekt: Kontaminacija zemljišta – čvrst otpad i neadekvatna primene i izlivanje hemikalija;

 • Uticaji: trovanje i teške bolesti usled konzumiranja poljoprivrednih proizvoda, uništavanje biljnog i životinjskog sveta;

 • Aspekt: Korišćenje prirodnih resursa – korišćenje fosilnih goriva i resursa koji ne mogu da se obnavljaju ili se teško obnavljaju;

 • Uticaji: trajno uništavanje izvora energije; propadanje grana privrede zavisnih od deficitarnih izvora energije itd.

 • Aspekt: Ostali aspekti – buka, miris, prašina, vibracije i sl.

 • Uticaji: alergije, oboljenja disajnih organa, nervosa, uticaj na biljni i životinjski svet i dr.

Korak br.2: Vrednovanje aspekata sa pozicije njihovog uticaja na poslovnu politiku organizacije i realizaciju proizvoda/usluga. Ovde treba razmotriti sledeće:

 • Zahteve zakonskih i drugih propisa;

 • Značaj negativnog uticaja na životnu sredinu;

 • Stavove zainteresovanih strana (zaposlenih, stanovništva, ekoloških grupa, društvene zajednice, kupaca i dobavljača);

 • Stepen poteškoća sa promenom uticaja;

 • Procenjeni trošak promene uticaja;

 • Kako promena uticaja može da utiče na druge aspekte;

 • Kako se negativni uticaj aspekta odražava na reputaciju organizacije u javnosti;

Korak br.3: Ocenjivanje svakog uticaja. U ovom koraku treba odgovoriti na sledeća pitanja:

 • Da li za određeni uticaj postoji dozvola?

 • Da li je uticaj regulisan pravnom regulativom?

 • Da li ga je potrebno kontrolisati?

 • Da li se negativan uticaj dešava redovno, kao proizvod određene aktivnosti, ili se javlja samo u slučaju otkaza, nepoštovanja tehnoloških parametara ili vanredne situacije?