Struktura ISO 14001

Struktura ISO 14001, u smislu zahteva za Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine, data je kroz:

 • Opšti zahtevi

 • Politika zaštite životne sredine

 • Planiranje

  • Aspekti životne sredine

  • Zakonski i drugi zahtevi

  • Opšti i posebni ciljevi i programi

 • Uvođenje i sprovođenje

  • Resursi, zadaci, odgovornosti i ovlašćenja

  • Osposobljenost, obuka i svest

  • Komunikacija

  • Dokumentacija

  • Kontrola dokumentacije

  • Kontrola nad operacijama

  • Pripravnost za reagovanje u vanrednim situacijama i odgovor na njih

 • Proveravanje

  • Praćenje i merenje

  • Vrednovanje usaglašenosti

  • Neusaglašenost, korektivne i preventivne mere

  • Kontrola zapisa

  • Interne provere

 • Preispitivanje od strane rukovodstva