ISO 22000/HACCP (FSMS)

Sistem menadžmenta bezbednošću hrane

 

ISO 22000:2005 je prvi međunarodni standard za upravljanje bezbednošću hrane Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO) i u mnogim evropskim zemljama je već uveliko zauzeo mesto HACCP-a u oblasti prehrambene industrije. Standard ISO 22000 se odnosi na sve organizacije u lancu ishrane i definiše zahteve za Sistem menadžmenta bezbednošću hrane (Food Safety Management System – FSMS). Osnova ovog standarda su principi HACCP sistema za pružanje bezbednog krajnjeg prehrambenog proizvoda.

 

 

Po prvi put, postoji industrijski standard koji je:

 

 • međunarodno priznat i razvijen na osnovu globalnih potreba;

   

 • sveobuhvatan sistem za upravljanje bezbednošću hrane – premašujući zahteve HACCP-a;

   

 • prikladan za sve organizacije u lancu snabdevanja hranom i

   

 • zasnovan na HACCP načelima Codex Alimentarius komisije.

   

Bezbednost hrane u svim prehrambenim granama industrije dobija sve veći značaj, ne samo zbog zakonskih obaveza i novčanih kazni zbog nepoštovanja istih, već i zbog ozbiljnih finansijskih posledica koje mogu biti rezultat smanjena potražnje, ili čak potpunog bojkota proizvoda određenog proizvođača, ukoliko se ustanovi da je svojim proizvodom doveo u pitanje zdravlje potrošača. U septembru 2005. godine Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) objavila je standard ISO 22000 ili Sistem menadžmenta bezbednošću hrane.

 

 

Još važnije, ISO 22000 je prvi standard koji mogu koristiti svi članovi lanca snabdevanja hranom, od „farme do trpeze“. To uključuje i dobavljače neprehrambenih proizvoda i usluga, kao što su proizvođači opreme i ambalaže, kao i davaoci logističkih usluga. ISO 22000 je pogodan za organizacije svih veličina i kao što je prikladan za pekare sa 10 zaposlenih, tako je prikladan i za međunarodne proizvođače hrane ili supermarkete koji zapošljavaju hiljade radnika.

 

ISO 22000 je međunarodno priznat i može se prema njemu sertifikovati FSMS. Predstavlja bazu izveštaja za različite kontrole koje se vrše na osnovu nacionalnih standarda ili drugih oblika sertifikacije koji su obavezni u određenim fazama prehrambenog lanca. Pored svega do sada navedenog, Sistem menadžmenta bezbednošću hrane osim toga što uliva poverenje, kako potrošačima tako i svim zainteresovanim stranama, pruža mogućnost preduzeću da održava usaglašenost sa zahtevima kupca.

 

FSMS može da se implementira samostalno ili integralno sa drugim sistemima menadžmenta kao što su QMS ili EMS sa kojima je potpuno kompatibilan, a postoji i mogućnost nadogradnje postojećeg QMS-a.

 

Bezbednost proizvoda je glavno pitanje u međunarodnoj trgovini, a upravo zdravstvena bezbednost prehrambenog proizvoda i veća zdravstvena zaštita su ciljevi FSMS. Zbog ovoga implementiran ISO 22000 povećava međunarodno prihvatanje prehrambenih proizvoda i smanjuje rizik od tužbi za odgovornost u pogledu proizvoda/usluge.

 

U okviru implementacije ISO 22000 potrebno je obezbediti sve neophodne informacije potrebne za analizu opasnosti, kako bi se mogućim opasnostima moglo upravljati i kako bi se uspostavio sistem za njihovo kontrolisanje. Kombinacije kontrolnih mera se sprovode uz pomoć preduslovnih programa i/ili uz pomoć HACCP planova. Takođe, neophodna je primena sistema za sledljivost radi brzog i efikasnog povlačenja proizvoda u slučaju identifikacije opasnosti u bilo kom stadijumu upravljanja hranom.

 

ISO 22000 koristi opšte priznate metode menadžmenta bezbednošću hrane, kao što je interaktivna komunikacija putem lanca hrane, menadžmenta sistema, kontrole rizika po zdravstvenu bezbednost hrane kroz PRP i HACCP planove, i neprestano poboljšanje, kao i periodično ažuriranje sistema menadžmenta.

 

Standard je postao neophodan zbog značajnog porasta bolesti koje su izazvane zaraženom hranom, kako u razvijenim zemljama, tako i u zemljama u razvoju. Osim rizika po zdravlje, bolesti izazvane pokvarenom hranom mogu značajno povećati ekonomske troškove uključujući medicinske tretmane, odsustvo sa posla, isplatu osiguranja i zakonsku kompenzaciju. Kao rezultat toga, nekoliko zemalja je razvilo nacionalne standarde za snabdevanje bezbednom hranom, a pojedine kompanije i grupe u oblasti proizvodnje hrane su razvile svoje standarde ili programe za kontrolu svojih snabdevača Dok se ISO 22000 može primeniti samostalno, on je kreiran da bude potpuno kompatibilan sa ISO 9001, a kompanije koje su već sertifikovane za ISO 9001 lako mogu proširiti svoju sertifikaciju na ISO 22000.