ISO 22000 i HACCP

Dizajn i implementacija sistema menadžmenta zdravstvene bezbednosti hrane u organizaciji su pod uticajem različitih faktora, posebno opasnosti vezanih za zdravstvenu bezbednost hrane, obezbeđenja proizvodnje, iskorišćenja procesa, veličine i strukture organizacije.

 

Primena ISO 22000 je zasnovana na principima HACCP kao što je opisano od strane Codex Alimentarius Commission, i dizajniran je da bude primenjen zajedno sa relevantnim standardima objavljenim od strane ISO organizacije. ISO 22000 dinamično kombinuje HACCP principe i faze primene PRP-a koji koriste analizu rizika kako bi se odredila strategija koja se može primeniti u cilju osiguranja kontrole rizika od strane kombinovanog PRP i HACCP plana.

 

S obzirom na to da je HACCP kao sistem teško primenljiv na velike proizvodne ili prodajne lance, da bi mogao uspešno da funkcioniše zahteva uvođenje QMS-a, a samim tim i dodatne rashode za preduzeće. Da bi se izbegli ovi nedostaci HACCP-a u primeni, u velikim preduzećima u prehrambenoj industriji, došlo je do izražene potrebe za stvaranjem jednog novog standarda kao što je ISO 22000. On u sebi integriše ne samo HACCP i ISO 9001 već se bavi predviđanjima i analizom velikog broja spoljnih faktora i opasnosti koji, ne samo što mogu da ugroze bezbednost hrane, već mogu negativno da utiču i na proizvodni proces, finansije preduzeća i zaposlene.

 

 

Izazov za ISO 22000 je taj da bi on trebalo da bude priznat od strane svih segmenata u lancu prehrambene industrije. Sigurno je da će HACCP sistem biti zamenjen sa ISO 22000. Ono što još nije sigurno je da li će maloprodaje to prihvatiti. Jedan faktor koji ide u prilog ISO 22000 je taj da je njegova namera globalna. Stoga, kako su izvori proizvodnje sve više globalni, poverenje se može dobiti od jednog univerzalno prihvaćenog ISO standarda.

 

Standard ima cilj da poboljša zdravstvenu bezbednosti hrane i time obezbedi zaštitu potrošača. Na ovaj način on ojačava poverenje potrošača i povećanje isplativosti u lancu snabdevanja prehrambene industrije. ISO 22000 je u saglasnosti sa principima HACCP sistema i on obezbeđuje međunarodnu usaglašenost primene HACCP-a. Pored toga, ISO 22000 harmonizuje neobavezne međunarodne standarde. Struktura ISO 22000:2005 podržava i usklađena je sa ISO 9001:2008.