Koristi i prednosti ISO 22000

Najvažnija dobit sa ovim standardom je da će on olakšati organizacijama širom sveta implementaciju HACCP-a na harmonizovan način, koji neće zavisiti od zemlje ili vrste hrane. Usvajanje ISO 22000 standarda obezbeđuje kompaniji kompetencije priznate širom sveta. Implementacijom ISO 22000 standarda stiču se brojne prednosti. To je pouzdan sistem koji je potvrđen od strane FAO/WHO. Brojne zemlje su razvile nacionalne standarde koji se odnose na proizvodnju bezbedne hrane, a pojedinačne kompanije i grupe u prehrambenom sektoru su razvile svoje sopstvene standarde za ispitivanje svojih dobavljača. Ovo je donelo konfuziju u pogledu zahteva i povećane troškove jer su morali zadovoljiti višestruki programi. ISO 22000 donosi za jednoobrazni standard kontrole koji se može primeniti u svim organizacijama koje su vezane za prehrambenu industriju.

Standard omogućava inkorporaciju zakonskih i regulatornih zahteva koji se odnose na zdravstvenu bezbednost hrane uključujući HACCP sistem.

ISO 22000 daje podsticaj organizaciji za neprestano poboljšanje. Ovo uključuje sisteme interne i eksterne komunikacije, vođenje dokumentacije, usaglašenosti sa higijenskim regulativama i kontrolu rizika zdravstvene bezbednosti hrane.

Ovaj standard omogućava sledljivosti i jasnu komunikaciju u okviru lanca prehrambene industrije preko sistema jasne odgovornosti i nadležnosti svih zaposlenih. Primenom sistema optimizuju se resursi organizacije interno i u okviru lanca prehrambene industrije. Racionalna komunikacija i saradnja donose brže i bolje informisano donošenje odluka o opasnostima po bezbednost hrane zajedno sa ostalim partnerima u lancu snabdevanja. Na ovaj način standard udara dobre osnove sistema donošenja odluka i pozitivno deluje na radno okruženje, a time se povećava i produktivnost na poslu i zadovoljstvo zaposlenih. Zaposleni postaju svesniji pitanja vezanih za higijenu i zdravstvenu bezbednost hrane.

Standard omogućava okvir za sertifikaciju putem treće strane, a može se primenjivati i bez sertifikacije. Iako se ISO 22000 može implementirati zasebno, on je dizajniran tako da bude potpuno kompatibilan sa ISO 9001:2008. Organizacije koje već imaju sertifikovan ISO 9001 će lako proširiti sertifikaciju i na ISO 22000. On proširuje pristup sistema upravljanja QMS standarda ISO 9001:2008, koji je široko prihvaćen i primenjen u svim oblastima, ali nije posebno upućen na bezbednost hrane. Integracijom se ubrzavaju i pojednostavljuju procesi, povećava efikasnost i smanjuju troškovi bez kompromitovanja postojećih ili ostalih sistema kvaliteta ili menadžmenta.

ISO 22000:2005 se primenjuje na sve organizacije nezavisno od njihove veličine i njihovog uticaja na prehrambenu industriju. Standard je napravljen kako bi služio ne samo potrebama proizvođača hrane i prerađivaća, već praktično svih organizacija koje su deo prehrambene industrije. ISO 22000 je pisan tako da mu je struktura kompatibilna drugim standardima menadžmenta sistema u svetlu ISO 9001:2008 (primenjujući ISO 15161 kao smernicu za rad), a pri tom primenjujući HACCP.