Struktura ISO 22000

Struktura ISO 22000, u smislu Sistema menadžmenta bezbednošću hrane, podrazumeva:

 

 • Sistematsko održavanje sistema;

   

 • Kontrolu opasnosti preko unapred definisanih programa i preko HACCP plana;

   

 • Stalno poboljšavanje i ažuriranje sistema;

   

 • Zahteve za uzajamnu komunikaciju i razmenu informacija između svih zainteresovanih strana – proizvođača, dobavljača, kupaca i nadležnih organa;

   

 • Kombinaciju HACCP plana i preduslovnih programa;

   

 • Zahteve za poštovanje zakona i zakonskih odredbi.

   

Struktura ISO 22000, u smislu Sistema menadžmenta bezbednošću hrane, zahteva od organizacije da:

 

 • definiše oblasti sistema upravljanja bezbednošću hrane;

   

 • dokumentuje svoje aktivnosti;

   

 • razvije internu i eksternu komunikaciju sa nadležnim i zainteresovanim stranama u vezi sa bezbednošću hrane;

   

 • razvije sistem za bezbednost hrane koje će omogućiti identifikaciju i kontrolu svih rizika u vezi sa bezbednošću hrane;

   

 • utvrdi procedure za postupanje prilikom potencijalnog vanrendnog stanja koje može da utiče na bezbednost hrane.

   

ISO 22000 definiše set opštih zahteva za zdravstvenu bezbednost hrane koji se odnose na sve organizacije u lancu hrane. Ovi zahtevi su navedeni u delovima 4, 5, 6, 7 i 8 standarda ISO 22000. Priznati širom sveta, ovi univerzalni standardi harmonizuju ključne zahteve i prevazilaze teškoće različitih standarda vezanih za zdravstvenu bezbednost hrane u pogledu regiona, zemlje, aktivnosti organizacije i vrste hrane.

 

ISO 22000:2005 je prvi u porodici standarda koji obuhvata sledeće dokumente:

 

 • ISO/TS 22003, Sistem menadžmenta zdravstvene bezbednosti hrane – Uslovi za organizacije koje vrše sertifikaciju i kontrolu sistema menadžmenta zdravstvene bezbednosti hrane, definiše pravila koja se primenjuju za kontrolu i sertifikaciju sistema menadžmenta zdravstvene bezbednosti hrane (FSMS) u skladu sa zahtevima datim u ISO 22000 (ili ostalim setovima definisanih FSMS zahteva), i obezbeđuje neophodne informacije i potvrdu klijentima o načinu sertifikovanja koji je tražen od strane njihovih snabdevača.

   

 • ISO/TS 22004, Sistem menadžmenta zdravstvene bezbednosti hrane – Uputstvo o primeni standarda ISO 22000:2005, obezbeđuje opšti vodič koji se može primeniti u korišćenju ISO 22000.

   

 • ISO/TS 22005, Sledljivost u prehrambenoj industriji – Opšti principi i osnovni zahtevi za projektovanje i implementaciju sistema.

   

ISO 22000 standard ima tri dela:

 

 1. Zahtevi za GMP ili preduslovne programe,

   

 2. Zahtevi za HACCP principe Codex Alimentarius-a,

   

 3. Zahtevi za sistemom menadžmenta.

   

Strukturu sadržaja i zahteva standard ISO 22000 čine: