ISO 22301

Standard ISO 22301 specificira zahteve za planiranje, uspostavljanje, implementaciju, rukovanje, monitoring, pregled, održavanje i stalno poboljšanje dokumentovanog sistema upravljanja, koji ima za cilj da zaštiti preduzeće od pretnje, smanji verovatnoću nastanka, pripremi za reagovanje i oporavi od remetilačkih incidenata ukoliko do njih dođe.

Standard ISO 22301 obezbeđuje okvir za razvoj i postizanje operativne otpornosti preduzeća. Namenjen je preduzećima svih delatnosti, a njegova primena pomaže preduzeću da demonstrira zainteresovanim stranama (kupcima, dobavljačima, saradnicima itd.) sposobnost održavanja poslovnog kontinuiteta u realnim i potencijalno mogućim vanrednim situacijama. ISO 22301 obuhvata zahteve čija primena doprinosi:

 1. zaštiti od incidenata,
 2. smanjenju verovatnoće pojavljivanja incidenata,
 3. pripremi i odgovoru na incidente,
 4. oporavku od incidenata u slučaju da se pojave.

Primena i sertifikacija Sistema upravljanja kontinuitetom poslovanja prema ISO 22301 ima sledeće prednosti:

 • Veća zaštita vrednosti za akcionare,
 • Bolje razumevanje poslovanja, stečeno kroz identifikaciju rizika i analize,
 • Operativna otpornost koja proizilazi iz implementacije i smanjenja rizika,
 • Redukovani broj zastoja identifikacijom alternativnih procesa,
 • Identifikacija problema i upravljanje alternativnim procesima,
 • Ključne evidencije se mogu održavati i zaštititi,
 • Zaštita imovine, sredstava i intelektualne svojine neophodne za poslovanje,
 • Očuvanje tržišta tako što će se osigurati kontinuitet u snabdevanju,
 • Poboljšana ukupna bezbednost,
 • Sprečavanje preduzimanja akcija na ličnu odgovornost,
 • Poboljšana operativna efikasnost kroz prinudni program poslovnog procesa reinženjeringa,
 • Povećana otpornost i spremnost na reagovanje prilikom prevazilaženja bilo koje realne pretnje poslovanju,
 • Poboljšana sposobnost preduzeća da se pridržava i da primenjuje kritične poslovne procedure tokom perioda prevazilaženja vanrednih situacija/problema,
 • Poboljšana sposobnost prevazilaženja prekida rada i veća zaštita brenda i ugleda preduzeća.

 

Оставите одговор