ISO 28000

Standard ISO 28000 predstavlja standard za sisteme menadžmenta obezbeđenjem u lancu snabdevanja i definiše zahteve koje mora da ispunjava preduzeće da bi uspostavilo, primenilo, održavalo i poboljšavalo Sistem menadžmenta obezbeđenjem. Namenjen je svim preduzećima, nezavisno od njihove veličine i delatnosti, koja učestvuju u lancu snabdevanja (npr. proizvodnja, usluge, transport, skladištenje itd.). Građevinske firme, logistika, špediteri i razna komercijalna preduzeća koja žele efikasno rukovanje rizicima vezanim za bezbednost, mogu takođe da primene ovaj sistem menadžmenta obezbeđenjem.

Osnovni cilj standarda ISO 28000 je da:

 1. smanji rizik od neželjenih događaja,
 2. obezbedi isporuku dobara i roba bez problema i u okviru ugovorenih rokova,
 3. poboljša efikasnost i pravovremeno završavanje procesa, kao što su transport, carinski pregled, kontrola zaliha itd.,
 4. analizira rizike i pretnje vezane za bezbednost u lancu snabdevanja,
 5. obezbedi doslednost u isporuci.

Standard ISO 28000 primenjuju preduzeća koja žele da:

 • primene sistem menadžmenta obezbeđenjem u lancu snabdevanja, sa ciljem da obezbede postojanje dovoljne učestalosti odgovarajućih kontrola koje se odnose na pitanja poverljivosti, integriteta i doslednosti,
 • potvrde usaglašenost sa zakonskim zahtevima,
 • kontinuirano kontrolišu bezbednost svojih objekata i druge infrastrukture,
 • zadobiju poverenje učesnika u lancu snabdevanja i jaku prednost u odnosu na konkurenciju,
 • sertifikuju primenu sistema menadžmenta obezbeđenjem u lancu snabdevanja,
 • smanje poslovni rizik i troškove koji iz njega proizilaze.

Prednosti koje proizilaze iz razvoja, primene i sertifikacije Sistema menadžmenta obezbeđenjem u lancu snabdevanja prema standardu ISO 28000 su očigledne. U nastavku su navedene samo neke i to:

 • Garancija klijentima, zainteresovanim stranama i zajednici da su usvojeni i primenjeni bezbednosni zahtevi u lancu snabdevanja nakon pažljive procene svih potencijalnih rizika, što za rezultat ima pozitivan efekat na brzinu, pouzdanost i doslednost u lancu snabdevanja,
 • Integracija u strukturiran sistem upravljanja pravnim i regulatornim zahtevima koji se odnose na bezbednost i lakše praćenje i preduzimanje naknadnih radnji,
 • Dokaz da preduzeće ima jaku bezbednosnu politiku, merljive ciljeve bezbednosti i konzistentnu metodologiju za kontinuirano poboljšanje bezbednosti u lancu snabdevanja,
 • Dokumentovan dokaz da su preduzeća u kojima se primenjuje ISO 28000 siguran distributivni centar sa bezbednom infrastrukturom za usluživanje jednostavnih i složenih lanaca snabdevanja raznim robama i dobrima.

Оставите одговор