ISO 50001 (EnMS)

ISO 50001 Standard za sistem menadžmenta energijom, obezbeđuje organizacijama racionalno upravljanje energijom i niže troškove poslovanja. Kroz okvir sistema upravljanja energijom koji definiše standard ISO 50001, uspostavlja se program uštede energije kojim se ostvaruje energetska efikasnost i konkurentnije poslovanje.

ISO 50001 standard pruža mogućnost organizacijama i kompanijama sa tehničkim i menadžment strategijama da povećaju energetsku efikasnost, smanje troškove i umanje negativan uticaj na životnu sredinu. Iako je pre svega namenjen industriji, standard se može primeniti na bilo koju vrstu organizacije koja želi efektivno da upravlja upotrebom energije i njenom efikasnošću. Standard ISO 50001 je kompatibilan sa svim standardima iz oblasti sistema menadžmenta koje je objavio ISO i može se primeniti u svim organizacijama bez obzira na veličinu i delatnost. Po svojoj strukturi i samim zahtevima jako je sličan ISO 14001, a vrlo često se vezuje za pojam energetska efikasnost.

ISO 50001 zahteva da organizacija utvrdi za koje sve potrebe koristi energiju i u kojim količinama, iz kojih izvora obezbeđuje istu, kao i da definiše mere za smanjenje upotrebe na prihvatljiv nivo. Kao i ISO 14001, ni ovaj standard ne definiše šta podrazumeva „prihvatljiv nivo“, već to prepušta organizaciji.

Međutim, očekuje se da kao minimum budu ispunjeni zahtevi zakona i propisa.

Standardom ISO 50001 se postiže sledeće:

 1. pruža se pomoć organizacijama da bolje koriste svoju opremu koja koristi energiju;
 2. dodaje se uputstvo za procenu, merenje, dokumentovanje i izveštavanje o energetskim unapređenjima i njihovom uticaju na emisiju gasova staklene bašte;
 3. stvara se transparentnost i omogućava komunikacija u vezi sa upravljanjem energetskim resursima;
 4. promovišu se najbolje prakse u upravljanju energijom i insistira se na dobroj praksi u upravljanju energijom;
 5. pomaže se postrojenjima u evaluaciji i postavljanju prioriteta u implementaciji novih energetski efikasnih tehnologija;
 6. pruža se okvir za promovisanje energetske efikasnosti kroz lance snabdevanja;
 7. omogućavaju se unapređenja u upravljanju energijom u kontekstu smanjenja emisije gasova staklene bašte;
 8. omogućava se integracija sa drugim sistemima upravljanja (životnom sredinom, zdravljem i bezbednošću…).

ISO 50001 dovodi do efektivnog upravljanja procesima, i povećava energetsku efikasnost i doprinosi mudrom korišćenju energije. Ne uključuje energetske ciljeve, već jednostavno obezbeđuje da organizacija ima odogovarajući i efektivan poces upravljanja kako bi ostvarila svoje energetske ciljeve.

Neke od koristi razvoja i implementacije ISO 50001 sistema za upravljanje energijom su:

 • smanjena upotreba energije,
 • kontrola i smanjenje troškova energije,
 • smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu,
 • priprema za praćenje i izveštavanje o emisiji gasova staklene bašte,
 • kredibilitet u javnosti o energetskoj svesnosti.