Koristi i prednosti ISO 9001

 

Koristi i prednosti ISO 9001 u razvoju i implementaciji QMS-a suštinski se ogledaju u sposobnosti organizacije da stvara preduslove i koristi ih za stalna poboljšanja svog QMS-a.

Sistem menadžmenta kvalitetom Vam omogućava da na efikasan i efektivan način vršite upravljanje osnovnim procesima u organizaciji:

 1. Menadžment resursima (kadar, infrastruktura, radna sredina);

 2. Realizacija proizvoda/usluge;

 3. Merenje, analiza i poboljšavanje i

 4. Odgovornost rukovodstva.

Neposredne koristi i prednosti ISO 9001 koje možete brzo registrovati u Vašoj organizaciji su:

 • Veći stepen zadovoljenja korisnika (kupaca, potrošača…);

 • Ostvarenje većeg profita;

 • Minimizacija troškova poslovanja;

 • Efikasno korišćenje resursa;

 • Bolje tržišne mogućnosti;

 • Kontinuirano unapređenje kvaliteta i efektivnosti;

 • Povećanje odgovornosti zaposlenih;

 • Poboljšanje interne i eksterne komunikacije;

 • Rasterećenje menadžmenta;

 • Unapređenje odnosa menadžmenta i zaposlenih i bolje razumevanje;

 • Jasna podela odgovornosti i ovlašćenja;

 • Veća zainteresovanost zaposlenih za rad;

 • Zadovoljenje svih zainteresovanih strana;

 • Mogućnost praćenja i merenja i upravljanja na osnovu činjenica;

 • Jasno dokumentovan sistem uz identifikaciju i sledljivost;

 • Sposobnost da prevaziđete zahteve korisnika i budete bolji od konkurenata.