Struktura ISO 9001

Struktura ISO 9001, u pogledu njegovih zahteva za Sistem menadžmenta kvalitetom, data je kroz:

Sistem menadžmenta kvalitetom

Opšti zahtevi

Zahtevi koji se odnose na dokumentaciju

Opšte odredbe

Poslovnik o kvalitetu

Upravljanje dokumentima

Upravljanje zapisima

Odgovornost rukovodstva

Opredeljenost i delovanje rukovodstva

Usredsređenost na korisnika

Politika kvaliteta

Planirane

Ciljevi kvaliteta

Planiranje sistema menadžmenta kvalitetom

Odgovornosti, ovlašćenja i komuniciranje

Odgovornosti i ovlašćenja

Predstavnik rukovodstva

Interno komuniciranje

Preispitivanje od strane rukovodstva

Opšte odredbe

Ulazni elementi preispitivanja

Izlazni elementi preispitivanja

Menadžment resursima

Obezbeđivanje resursa

Ljudski resursi

Opšte odredbe

Kompetentnost, obuka i svest

Infrastruktura

Radna sredina

Realizacija proizvoda

Planiranje realizacije proizvoda

Procesi koji se odnose na korisnike

Utvrđivanje zahteva koji se odnose na proizvod

Preispitivanje zahteva koji se odnose na proizvod

Komuniciranje sa korisnicima

Projektovanje i razvoj

Planiranje projektovanja i razvoja

Ulazni elementi projektovanja i razvoja

Izlazni elementi projektovanja i razvoja

Preispitivanje projektovanja i razvoja

Verifikacija projektovanja i razvoja

Validacija projektovanja i razvoja

Upravljanje izmenama projektovanja i razvoja

Nabavka

Proces nabavke

Informacije za nabavku

Verifikacija nabavljenog proizvoda

Proizvodnja i pružanje usluge

Upravljanje proizvodnjom i pružanjem usluge

Validacija procesa proizvodnje i pružanja usluge

Identifikacija i sledljivost

Imovina korisnika

Očuvanje proizvoda

Upravljanje opremom za praćenje i merenje

Merenja, analize i poboljšavanja

Oopšte odredbe

Praćenje i merenje

Zadovoljstvo korisnika

Interna provera

Praćenje i merenje procesa

Praćenje i merenje proizvoda

Upravljanje neusaglašenim proizvodom

Analiza podataka

Poboljšavanje

Stalno poboljšavanje

Preventivne mere

Korektivne mere