Standardi za OHSMS

Standardi za Sistem menadžmenta zaštitiom zdravlja i bezbednošću na radu

STANDARDI ZA SISTEME MENADŽMENTA ZAŠTITOM ZDRAVLJA I BEZBEDNOSTI NA RADU

Oznaka

ISO standarda

Naziv ISO standarda

OHSAS 18001:2007

Sistemi upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu – Zahtevi

OHSAS 18002:2007

Sistemi upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu – Uputstva za primenu OHSAS 18001