Struktura OHSAS 18001

Struktura OHSAS 18001, u smislu zahteva za Sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu, dat je kroz:

 • Opšti zahtevi
 • Politika zaštite zdravlja i bezbednosti na radu
 • Planiranje
  • Planiranje radi identifikovanja opasnosti, ocene rizika i upravljanja rizikom
  • Zakonski i drugi zahtevi
  • Ciljevi
  • Program(i) upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu
 • Primena i sprovođenje
  • Struktura i odgovornost
  • Obuka, svest i kompetentnost
  • Konsultacije i komunikacija
  • Dokumentacija
  • Upravljanje dokumentima i podacima
  • Kontrola nad operacijama
  • Pripravnost za reagovanje u vanrednim situacijama i odgovor na njih
 • Proveravanje i korektivne mere
  • Praćenje i merenje performansi
  • Akcidenti, incidenti, neusaglašenosti, korektivne i preventivne mere
  • Zapisi i upravljenje zapisima
  • Provera
 • Preispitivanje od strane rukovodstva


Osnova ovog sistema je sigurnost zaposlenih na radnom mestu koja se postiže uz pomoć sledećih koraka:

 • Određivanje opasnosti u skladu sa zakonskim propisima;
 • Određivanje ciljeva zaštite zdravlja i bezbednosti na radu;
 • Obuka zaposlenih o opasnostima na radnim mestima;
 • Planiranje, razvoj i primena Sistema menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu;
 • Kontrola sistema;
 • Periodična revizija sistema;
 • Sertifikacija.