Stručni konsultanti IMS konsalting-a obavili su edukaciju zaposlenih u Domu zdravlja Niš 17.01.2017. god. o primeni Zakona o informacionoj bezbednosti.

Pored zakonskih odredbi iz ove oblasti prisutni su upoznati i sa metodama implementacije i bezbednosti informacija sa stanovišta poverljivosti, raspoloživosti i integriteta.

 

zib1 zib2 zib3


Posetite i adresu https://www.facebook.com/milorad.jerkan?fref=ts

 

 

28.12.2016.  u Zrenjaninu predstavnicima IT sektora i menadžmenta,  tim IMS konsalting-a je prezentovao zahteve novog Zakona o informacionoj bezbednosti.

Opšta bolnica Dr Đorđe Joanović Zrenjanin je organizacija sertifikovana već dugi niz godina prema standardu ISO/IEC 27001 i uspešno primenjuje zahteve za sistem menadžmenta bezbednošću informacija. I pored toga što svojom praksom zadovoljavaju, pa i prevazilaze zahteve Zakona, visok nivo svesti o značaju zaštite informacija zaposleni i rukovodstvo su inicirali sastanak sa konsultantima iz IMS konsalting-a kako bi se upoznali sa novom zakonskom obavezom i uočili korelaciju između Zakona i Standarda.

IMS konsalting d.o.o. je 12.12.2016. održao prezentaciju o zahtevima novog Zakona o informacionoj bezbednosti u prostorijama Opštine Vrbas. Uvodno izlaganje o Zakonu pratili su predstavnici Opštine i javnih preduzeća iz Vrbasa. Učesnicima su predočeni zahtevi, rokovi, sankcije ali i načini da se sistem informacione bezbednosti što efektivnije projektuje i primeni.

Seminar_2

U periodu 26-27. decembar 2016. u hotelu Palas održan je kurs za tranziciju sistema menadžmenta kvalitetom u organizacijama na novu verziju standarda ISO 9001:2015.
Kursu su prisustvovale firme iz privatnog i javnog sektora koje već duži niz godina primenjuju ovaj sistem i nose sertifikat o usaglašenosti sa standardom ISO 9001.

Učesnicima su prezentovane izmene i novine u novoj verziji standarda. Posebna pažnja je posvećena kontekstu organizacije i razmišljanju zasnovanom na riziku. Učesnici su u okviru izlaganja i Case Study-a
pokazali veliku aktivnost i izneli mnogobrojna pitanja.

U periodu 16-18.5.2016. u hotelu Palas u Beogradu održan je trodnevni seminar koji je obuhvatio dvodnevnu obuku za interne ocenjivače integrisanog sistema menadžmenta ISO 9001(+HACCP) i jednodnevni seminar o izmenama koje donosi nova verzija standarda za sistem menadžmenta kvalitetom – ISO 9001:2015. Seminaru je prisustvovalo 14 učesnika iz 6 organizacija.

U okviru seminara, učesnici su pored dobijenih informacija imali priliku da postave pitanja vezana za njihovo sopstveno iskustvo u primeni standarda. Takođe, posvećeno je i vreme diskusiji oko potencijalnih problema u primeni nove verzije standarda ISO 9001.

Na poziv i uz odličnu organizaciju Regionalne privredne komore Niša, IMS KONSALTING je realizovao seminar o reviziji ISO 9001:2008 standarda za preko trideset zainteresovanih kompanija. Izneto je viđenje novih zahteva u trenutno poznatom dokumentu ISO/DIS 9001:2014 koji će u julu poprimiti svoj FDIS oblik pripremljen za glasanje. Zvanično objavljivanje ISO 9001:2015 standarda predviđa se za septembar.
Tokom izlaganja bilo je prilike za komentare i pitanja veoma kompetentnih slušalaca. Posećenost ovog seminara i interesovanje za debatu pokazuje veliku stručnost i posvećenost sistemu kvaliteta učesnika koji su bili prisutni.

  

U periodu 16-17. oktobar realizovan je Kurs za interne ocenjivače u Gerontološkom centru Subotica. Kurs je bio namenjenen internim ocenjivačima integrisanog sistema menadžmenta QMS+HACCP. Obuci je prisustvovalo 11 zaposlenih, među kojima su bili zdravstveni radnici, nutricionisti, Vođa HACCP tima i Predstavnik rukovodstva. Polaznicima su pruženi odgovori na sva pitanja u vezi primene  integrisanog sistema menadžmenta i izvršena je simulacija provere sistema. Gerontološki centar je pružio odlične uslove za realizaciju obuke i polaznici su pri tome prezentovali visok nivo kooperativnosti.

U periodu 9-10. septembar održan je dvodnevni Kurs za interne ocenjivače integrisanog sistema menadžmenta QMS+HACCP za potrebe TP Transkom 94 d.o.o. Kurs je realizovan u poslovnim prostorijama  Transkom-a u Šapcu. Kursu su prisustvovali Direktor i Predstavnik rukovodstva za kvalitet, Vođa HACCP tima i delegirani članovi tima. U prijatnoj atmosferi koju je omogućio domaćin, predstavnici  Organizacije upoznati su zahtevima i principima provere sistema menadžmenta i imali su priliku da izvrše simulaciju interne provere. Dati su i odgovori na sva pitanja predstavnika Organizacije vezana za  održavanje i unapređivanje integrisanog sistema menadžmenta.

 

U četvrtak, 11. jula 2013. godine, Portal kvalitet objavio je intervju sa dipl. inž. Nikolom Ljubičićem, konsultantom za sisteme menadžmenta i vodećim QMS ocenjivačem. Intervju je u celosti dostupan na Portalu kvalitet:
http://www.kvalitet.org.rs/intervjui/intervju-sa-nikolom-ljubicicem-konsultantom-i-ocenjivacem-za-sisteme-menadzmenta

U Gerontološkom centru Obrenovac uspostavljen je integrisani sistem menadžmenta kvalitetom i bezbdnošću hrane u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2008 i principima HACCP-a. Sistem  menadžmenta je uspostavljen nad procesima pružanja usluge ishrane stanara i pružanjem usluge nege i socijalne zaštite. Na projektu implementacije, tim IMS KONSALTING-a bio je uključen kao konsultant i imao je uspešnu saradnju sa svim članovima rukovodstva i zaposlenima.