ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА МЕЂУНАРОДНИХ СТАНДАРДА
обука, развој, аудит, подршка

СИСТЕМИ МЕНАЏМЕНТА

У СУСРЕТ ПОБОЉШАЊИМА

НОВ ПОГЛЕД НА СТВАРИ

Системи менаџмента нису пакети документације. 

Систем менаџмента је начин на који управљате фирмом, начин на који сте стандардизовали посао, начин на који сте применили захтеве из ISO стандарда, начин на који ћете презентовати примену стандарда екстерним странама.

За сва питања и детаље, посетите Контакт-страницу: