ISO СТАНДАРДИ
обука, имплементација, аудит, подршка

ЗА СВА ПИТАЊА И ДЕТАЉЕ, ПОСЕТИТЕ КОНТАКТ-СТРАНИЦУ

У СУСРЕТ ПОБОЉШАЊИМА

Пред вама је демо верзија новог сајта и садржи основне податке о компанији и услугама.

У току су измене визуелног идентитета и унапређење функционалности.

НОВ ПОГЛЕД НА СТВАРИ

Системи менаџмента нису пакети документације. 

Систем менаџмента је начин на који обављате посао, начин на који сте применили ISO стандард, компетенције које сте стекли и начин на који ћете ваше разумевање и примену стандарда доказати оцењивачима.

За сва питања и детаље, посетите Контакт-страницу: