zašto smo tu?

Naša misija

Rešavanje problema u optimizaciji menadžmenta i organizaciji rada 

Da vam upravljanje firmom bude lakše i daje bolji efekat; da rešite podelu odgovornosti i ovlašćenja u radu; da se uskladite sa propisima i drugim obavezama; da pobeđujete u javnim nabavkama; da prođete sertifikaciju ili drugu eksternu proveru… To su samo neke od stvari…

naša iskustva

Više od 15 godina iskustva u standardizaciji i usklađivanju poslovanja

Privatne kompanije, javna preduzeća, državne ustanove i organi, neprofitne organizacije, udruženja…

naše vrednosti

Usredsređeni smo na 3I koncept i vašu percepciju našeg:

  • Integriteta
  • Inovativnosti
  • Izvrsnosti