put ka uspehu

sve je u organizaciji

Najviše rukovodstvo je predstavilo svoju viziju za naredni period. Direktori su saopštili šta očekuju da se postigne.

Šta sada morate da uradite unutar organizacije? Znate li nekoga da je to već uradio? Kakvi su im rezultati? Kako vi to najbolje da uradite?

Možete sve sami… Ima i svojih prednosti…  A, možete i uz nas…

Ono šta mi radimo

Sagledavamo vaše  aktivnosti i okruženje, i prema vašim snagama, slabostima, specifičnostima i potrebama pružamo odgovarajuću konsultantsku uslugu:

 • Uvodimo ISO standard i pripremamo vas za eksternu proveru
 • Održavamo opšte i specijalizovane obuke o ISO standardima
 • Sprovodimo interni audit i audit vaših dobavljača
 • Rešavamo neusaglašenosti
 • Održavamo vam sistem menadžmenta
 • Usklađujemo vas sa propisima i drugim obavezama

ono šta vi dobijate

Standardizovan način rada, sistem rukovođenja organizacijom i potrebne kompetencije prema međunarodnim standardima i aktuelnim propisima čime obezbeđujete:

 • Sertifikat o usaglašenosti sa ISO standardima
 • Prolaznost na eksternim proverama - inspekcija, provera kupca, sertifikacija, akreditacija, regulatorna tela
 • Prednost i pobedu na tenderima
 • Pristup novim tržištima, finansijskim fondovima...
 • Efektniju reklamu, jačanje brenda...
 • Eliminisanje ponavljajućih problema u radu
 • Našu podršku kada vam treba